H O M E】    【Contact Us】


 

FENG KUAN INTERNATIONAL CO.,LTD.

TEL: 886-6-72361477236149

  FAX: 886-6-72367577233521

Address: No.20 Wen-Hua Chi Road, Chia-Li Chen, Tainan Hsien, Taiwan, R.O.C

E-mail:feng.kuan3@msa.hinet.net

                                          

                                                                                                  

  Copyright © 2007 Feng Kuan International. Co., Ltd.   All rights reserved.

Address: No.20 Wen-Hua Chi Road, Chia-Li Chen, Tainan Hsien, Taiwan, R.O.C.

TEL:866-6-7236147         FAX:886-6-7236757